6 març de 2013

ESTUDIANTS DEL MMiP al CONGRÉS DE TO DE CACERESUn nombrós grup d’estudiants de Teràpia Ocupacional (FCSB-UVic) participaran en el Congrés Nacional d’Estudiants de TO a Caceres. Els participants i protagonistes del projecte Miquel Martí i Pol presentaran una comunicació científica sobre el projecte al congrés. Segur que serà un èxit. Felicitats equip MMiP!

Un numeroso grupo de estudiantes de Terapia Ocupacional participarán en el Congreso Nacional de Estudiantes de TO en Cáceres. Los participantes y protagonistas del proyecto Miquel Martí i Pol presentarán una comunicación científica sobre el proyecto en el congreso. Seguro que será un éxito. Felicidades equipo MMIP!

A large group of occupational therapy students participate in the National OT Student Congress in Caceres. Students participating in the Project Miquel Marti i Pol present a scientific communication based on the on the project. We are sure they will be very successful. Congratulations MMiP team!

19 febrer de 2013
El projecte Jardí Miquel Martí i Pol vol agrair el gran suport tècnic i econòmic de Vicreu . Gràcies amics!
El proyecto Jardín Miquel Martí i Pol quiere agradecer el gran apoyo técnico y económico de Vicreu. Gracias amigos!
The project Miquel Marti i Pol wishes to thank the great technical and financial support  from Vicreu.

http://www.vicreu.net